Wie aan Stiphout denkt al snel aan de Oude Toren. Dat is tegenwoordig zo en in het verleden was dat ook zo. De prachtig gerestaureerde toren is een monument waar de Stiphoutenaren trots op zijn. Even trots als op hun eigen verleden. Van dat verleden heeft een niet onbelangrijk gedeelte zich afgespeeld rond die oude toren. Wist u dat Stiphout één van de oudste bedevaartsplaatsen van Brabant was? Eeuwenlang was ons dorp bekend als een plaats waar mensen die door de duivel bezeten waren, verlost konden worden. Veel van die wonderbaarlijke gebeurtenissen zijn opgeschreven en bewaard gebleven. Wat hierin waarheid is en wat fantasie valt achteraf moeilijk vast te stellen. Wat in ieder geval wel zeker is, is dat in de voorbije eeuwen duizenden mensen Stiphout bezochten en honderden mensen bij de Oude Toren troost en genezing vonden van allerlei kwalen. Enkele tientallen verhalen zijn tot in onze dagen bewaard gebleven en maken het ons mogelijk iets te vertellen over datgene wat zich in het verre verleden hier afgespeeld heeft. 

Ruim 150 jaar staat de Oude Toren al eenzaam in de Stiphoutse akkers. Hoe dat zo is gekomen en wat er aan vooraf is gegaan... Daarvoor moeten we eerst terug naar de middeleeuwen en wel naar het jaar 1342. In dat jaar gebeurden de eerste wonderbaarlijke dingen die op Stiphouts geschiedenis van grote invloed zouden zijn.